Blog

Het Planner365 blog is de plek waar we je regelmatig voorzien van artikelen die helpen uw horizon te verbreden.
Workforce intelligence
Gepubliceerd op: 27-10-2017

Veel plan-consultancies gebruiken de zogenaamde schijf van zes om het planningsproces in te richten. Vaak worden de eerste drie stappen van de schijf van zes in chronologische volgorde gevolgd en wordt er minder aandacht besteed een de laatste drie stappen. Dat is jammer want daar valt juist veel lering te halen! De stappen vier tot en met zes staan voor de evaluerende fase: Rapporteren, analyseren en adviseren.

Lees verder

Tips voor het kiezen van de juiste planning software
Gepubliceerd op: 18-10-2017

Microsoft Excel verliest snel terrein als het gaat om roostering en planning. Dat is maar goed ook daar er vandaag de dag veel specialistischere WorkForce Management tools beschikbaar zijn. Excel is nog altijd heer en meester op het gebied van draaitabellen, staatjes en het grafisch renderen van grote hoeveelheden data. Echter, biedt het onvoldoende ondersteuning voor een integrale WorkForce Management aanpak.

Lees verder

WorkForce Management trends uit de USA
Gepubliceerd op: 18-10-2017

De discipline WorkForce Management wordt in de USA professioneler bedreven dan in de meeste Europese landen. Dat is niet vreemd omdat de USA ook op vele andere gebieden vooroploopt ten opzichte van Europa. Wat kunnen wij hier van leren?

Lees verder

De noodzaak van correcte roosters
Gepubliceerd op: 04-10-2017

Je zou verwachten dat fouten in roosters minimale impact hebben op de bedrijfsvoering als geheel, niets in minder waar! Foutieve of zelfs matig geplande roosters hebben grote consequenties voor het gehele bedrijf.

Lees verder

Welke verlofdagen vallen er onder de Wet Arbeid en Zorg
Gepubliceerd op: 16-09-2017

In bepaalde gevallen ben je als werkgever verplicht je werknemers vrij te geven. De Wet Arbeid en Zorg beschrijft de mogelijke zorgverloven. Dit artikel zet verkort uit een welke zorgverloven er vanuit de WAZO geregeld zijn.

Lees verder

Voorkom dat uw werknemers te veel vrije dagen over houden
Gepubliceerd op: 11-09-2017

Werkgeversorganisatie AWVN stelt dat werknemers te veel verlofdagen krijgen, wat resulteert in ongebruikte verlofdagen tegen het einde van jaar. Links of rechtsom zou een en ander tot hoge kosten leiden voor de bedrijven. Door werknemers minder verlofdagen te geven gaan de werkgevers echter voorbij aan haar verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap. Beter zou het zijn om erop toe te zien dat werknemers de vakantiedagen evenredig inzetten. Software kan uw verlofdagenadministratie behoorlijk vereenvoudigen!

Lees verder

Nieuw in de horeca: Zelfroosteren van uw werknemers
Gepubliceerd op: 07-09-2017

De behoefte aan door de werknemers ervaren flexibiliteit en uiteindelijke productiviteit zijn cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering. Werknemers willen in toenemende mate baas zijn over de eigen agenda. Een uitstekende work-life balance maakt werknemers gemotiveerder en daardoor productiever. Extreem gemotiveerdere werknemers zijn ook voor de werkgever van cruciaal belang. Planner365 biedt zogenaamde ‘zelfrooster’ functionaliteiten, in dit blog worden de top 10 aandachtspunten voor een succesvolle implementatie uiteengezet. Zelfroosteren heeft ten doel de inzet van werknemers te optimaliseren en de werknemerstevredenheid te vergroten.

Lees verder

Wanneer verlopen vakantiedagen?
Gepubliceerd op: 02-09-2017

Vakantiedagen zijn beperkt houdbaar. Vakantiedagen vervallen na verloop van tijd. Afhankelijk van het soort vakantiedag vervalt deze na een jaar of na uiterlijk anderhalf of na vijf jaar.

Lees verder

Flexwerkers hebben ook recht op verlofdagen!
Gepubliceerd op: 01-09-2017

Je bent woonachtig in Nederland en beschikt over een arbeidsovereenkomst, dan heb je recht op vakantiegeld! Dit geldt ook voor flexwerkers. Flexwerkers hebben recht op vakantiegeld en op doorbetaalde vakantiedagen. Flexwerkers ontvangen, net als vaste medewerkers, 8 procent vakantiegeld over het brutoloon.

Lees verder

SaaS vergeleken met conventionele softwarepakketten
Gepubliceerd op: 27-08-2017

Tot enkele jaren terug kochten bedrijven softwarepakketten om te gebruiken binnen de organisaties. Veelal ging de aanschaf van een dergelijke conventioneel softwarepakket hand in hand met complexe implementaties en hoge maintenance fees voor de servers waarop deze software geïnstalleerd werd. De trend verschuift snel richting Software as a Service. Hierbij worden applicaties afgenomen alsof het commodity producten zijn zoals gas, water en elektra. In deze blogpost worden de nadelen van conventionele softwarepakketten en de voordelen van SaaS applicaties helder uiteen gezet.

Lees verder